กัญชา กัญชาทางการแพทย์

รู้ไหมว่ากัญชาสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ แต่จะต้องอยู่ใน

การควบคุมทางการแพทย์ เพราะการใช้กัญชาผิดวิธีหรือใช้ใน

ปริมาณที่มากเกินไป ก็จะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นั่นเอง

โดยกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างไร และมีคำแนะนำ

การใช้อย่างไรบ้างมาดูกันเลย

ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์

มีการค้นพบทางการแพทย์ว่ากัญชา นำ้มันกัญชา สามารถนำ

มาใช้บรรเทาอาการและรักษาโรคบางชนิดได้ ยกตัวอย่างเช่น

บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ควบคุมอาการลมชัก รักษา

โรคสมองฝ่อ รักษาโรคมะเร็ง ลดอาการปวด และช่วยคลาย

ความวิตกกังวล เป็นต้น แต่เนื่องจากกัญชาจัดว่าเป็นสิ่งเสพติด

ในประเทศไทย และมีผลข้างเคียงสูง จึงต้องใช้โดยอยู่ภายใต้

การดูแลควบคุมของแพทย์เท่านั้น

กัญชา กัญชาทางการแพทย์

คำแนะนำการใช้กัญชาให้ปลอดภัย

การใช้กัญชาบรรเทาอาการหรือรักษาโรคให้ปลอดภัย มีคำ

แนะนำดังต่อไปนี้

1.เริ่มใช้ในปริมาณต่ำ

ควรเริ่มต้นใช้กัญชาในปริมาณต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์จะ

กำหนดปริมาณให้ว่าควรใช้ปริมาณเท่าไหร่ จึงจะลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงได้มากที่สุด

2.ลดยาเมื่อมีอาการผิดปกติ

Related Post

หากใช้กัญชาและรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติ เช่น เวียนหัว หัวใจ

เต้นช้า มีปัญหาความดันผิดปกติ ฯลฯ จะต้องปรับลดยาให้

น้อยลงกว่าเดิม แต่ก็อย่าพึ่งนิ่งนอนใจ จะต้องสังเกตอาการต่อ

ไปว่ายังคงมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ หรือมีอาการอื่นๆ

ด้วยหรือเปล่า

3.หยุดใช้ยา เมื่อมีอาการดังนี้

สำหรับบางคนที่ใช้กัญชาแล้วมีอาการประสาทหลอน

กระวนกระวายใจ ควรจะหยุดใช้ยาในทันที เพราะมีความ

อันตรายเป็นอย่างมาก

กัญชา กัญชาทางการแพทย์

ผลข้างเคียงจากกัญชาที่ต้องระวัง

สำหรับผลข้างเคียงจากกัญชา ที่ต้องระวังหากได้รับมากเกินไป

ก็คือ จะทำให้เกิดอาการทางจิต หรือที่เรียกว่าประสาทหลอน

นั่นเอง และยังส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ และทำลายสมรรถภาพ

ทางกายอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้กัญชาจะมีประโยชน์ทางการ

แพทย์ แต่ก็มีผลเสียเยอะ ดังนั้นเมื่อคิดจะใช้กัญชาในการ

รักษาโรคหรืออาการป่วยใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่หากใช้ผิดวิธีก็

อันตรายได้เหมือนกัน อีกทั้งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัย ดัง

นั้นไม่ควรหาซื้อกัญชามาใช้เองเด็ดขาด ซึ่งหากต้องใช้จริงๆ ก็

ควรให้แพทย์เป็นผู้จัดยาให้จะดีกว่า