วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc 2021 ลงทะเบียนไลน์ในคอม

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

Line ไลน์ โปรแกรมแชทน้องใหม่ที่เรียกได้ว่ามาแรง และ แซง รุ่นพี่โปรแกรมแชทชื่อดังมากมาย ถ้าถามว่าโปรแกรม แชทLine นั้นมีจุดเด่นอะไรทำไมคนถึงหันมาใช้งาน Line กัน เยอะนั้นก็คงจะเป็นในส่วนของเรื่องการใช้งานนั่นเอง Line นั้น เอง Line เป็นโปรแกรมแชทที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่มีอะไร ที่ยุ่งยาก และ ซับซ้อนมากมายและที่สำคัญไลน์นั้นยังมีลูกเล่น ที่น่ารักอีกอย่างนั่น คือ สติกเกอร์ไลน์นั่นเองที่มีให้ดาวน์โหลด มาใช้งานทั้งแบบฟรี และ แบบเสียเงิน

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

ซึ่งหลายๆ ท่านชอบในส่วนนี้กันเป็นอย่างมากซึ่งไลน์นั้นถูก พัฒนาขึ้นมาโดย Never นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ทาง Never เขาได้ทำการพัฒนาโปรแกรมแชทไลน์ตัวนี้มาให้ใช้งานกันกับ คอมพิวเตอร์พีซีกันแล้วในรูปแบบของ Line Pc นั่นเองซึ่ง Line Pc ตัวนี้นั้นจะเป็นการใช้งานบัญชีร่วมกับบัญชีทาง มือถือของคุณ วิธีในการสมัคร และ วิธีในการยืนยันอีเมล์ Line Pc

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

1.คุณจะต้องไปโหลดโปรแกรม Line Pc มาก่อนไม่เช่นนั้นคุณ จะไม่สามารถใช้งาน Line Pc ได้ 2.ให้เปิดโปรแกรม Line Pc ขึ้นมา โดยในส่วนนี้คุณจะต้อง ทำการยืนยันอีเมล์ในแอพไลน์ในมือถือของคุณก่อนคุณจึงจะ สามารถที่จะนำอีเมล์นั้นมาใช้งานใน Line Pc ได้ เปิดเข้าไป ในแอพฯ Line ของคุณในมือถือก่อนจากนั้นให้คุณเข้าไปที่ เมนู More และต่อมาเข้าไปที่ Setting และเข้าไปใน

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

Accounts ต่อและคุณก็จะเห็นว่าในส่วนนี้จะมีช่องที่เขียนเอา ไว้ว่า Email Registration นั่นเองซึ่งเป็นการระบุอีเมล์และ ยืนยันอีเมล์ในส่วนนี้คุณจะต้องระบุให้ถูกต้อง 3.ให้คุณนำอีเมล์ที่ยืนยันการใช้งานในโทรศัพท์มือถือของคุณ เรียบร้อยแล้วมาพิมพ์ใส่ลงไปใน หน้าต่างโปรแกรม Line Pc และใส่รหัสในการเข้าใช้งาน Line ของคุณลงไป ในส่วนของ ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ สองช่องนั้นที่มีให้คุณเลือกติกช่องแรกจะ เป็น เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ส่วนช่องที่สองนั้น เริ่มไลน์เมื่อเริ่ม Windows ทำงาน ซึ่งคุณจะเลือกที่จะติก หรือ ไม่ติกก็ได้ เพียงเท่านี้คุณก็สารถจะเข้าใช้งาน Line ในคอมพิวเตอร์พีซี ของคุณได้ซึ่งรูปแบบในการใช้งานนั้นจะเหมือนกันกับใน แอพฯ ไลน์เลยและเชื่อมต่อในเรื่องของเพื่อน และ โปรไฟล์ ของคุณจากมือถือเลยคุณจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเพื่อนใหม่ อีก การสมัครเล่นโปรแกรมแชทLine ในคอมพิวเตอร์นั้นสมัคร เล่นกันง่ายๆ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเพียงแค่คุณต้องมี แอพฯ Line และ มี ID Line ในการเข้าใช้งานเท่านั้นคุณก็ สามารถที่จะแชทLine Pc กันได้แล้ว

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

Line ไลน์ โปรแกรมแชทน้องใหม่ที่เรียกได้ว่ามาแรง และ

แซงรุ่นพี่โปรแกรมแชทชื่อดังมากมาย ถ้าถามว่าโปรแกรม

แชทLine นั้นมีจุดเด่นอะไรทำไมคนถึงหันมาใช้งาน Line

กันเยอะนั้นก็คงจะเป็นในส่วนของเรื่องการใช้งานนั่นเอง

Line นั้นเอง Line เป็นโปรแกรมแชทที่สามารถใช้งานได้

ง่ายไม่มีอะไรที่ยุ่งยาก และ ซับซ้อนมากมายและที่สำคัญ

ไลน์นั้นยังมีลูกเล่นที่น่ารักอีกอย่างนั่น คือ สติกเกอร์ไลน์

นั่นเองที่มีให้ดาวน์โหลดมาใช้งานทั้งแบบฟรี และ แบบ

เสียเงิน

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

ซึ่งหลายๆ ท่านชอบในส่วนนี้กันเป็นอย่างมากซึ่งไลน์นั้น

ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Never นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ทาง

Neverเขาได้ทำการพัฒนาโปรแกรมแชทไลน์ตัวนี้มาให้

ใช้งานกันกับคอมพิวเตอร์พีซีกันแล้วในรูปแบบของ Line

Pc นั่นเองซึ่ง Line Pc ตัวนี้นั้นจะเป็นการใช้งานบัญชีร่วม

กับบัญชีทางมือถือของคุณ

Related Post

วิธีในการสมัคร และ วิธีในการยืนยันอีเมล์ Line Pc

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

1.คุณจะต้องไปโหลดโปรแกรม Line Pc มาก่อนไม่เช่นนั้น

คุณจะไม่สามารถใช้งาน Line Pc ได้

2.ให้เปิดโปรแกรม Line Pc ขึ้นมา โดยในส่วนนี้คุณจะ

ต้องทำการยืนยันอีเมล์ในแอพไลน์ในมือถือของคุณก่อน

คุณจึงจะสามารถที่จะนำอีเมล์นั้นมาใช้งานใน Line Pc ได้

เปิดเข้าไปในแอพฯ Line ของคุณในมือถือก่อนจากนั้นให้

คุณเข้าไปที่เมนู More และต่อมาเข้าไปที่ Setting และ

เข้าไปใน

วิธีการสมัครใช้งาน Line Pc ลงทะเบียนไลน์ในคอม

Accounts ต่อและคุณก็จะเห็นว่าในส่วนนี้จะมีช่องที่เขียน

เอาไว้ว่า Email Registration นั่นเองซึ่งเป็นการระบุอีเมล์

และยืนยันอีเมล์ในส่วนนี้คุณจะต้องระบุให้ถูกต้อง

3.ให้คุณนำอีเมล์ที่ยืนยันการใช้งานในโทรศัพท์มือถือของ

คุณเรียบร้อยแล้วมาพิมพ์ใส่ลงไปใน หน้าต่างโปรแกรม

Line Pcและใส่รหัสในการเข้าใช้งาน Line ของคุณลงไป

ในส่วนของช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ สองช่องนั้นที่มีให้คุณเลือก

ติกช่องแรกจะเป็น เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ส่วนช่องที่สองนั้น

เริ่มไลน์เมื่อเริ่มWindows ทำงาน ซึ่งคุณจะเลือกที่จะติก

หรือ ไม่ติกก็ได้เพียงเท่านี้คุณก็สารถจะเข้าใช้งาน Line ใน

คอมพิวเตอร์พีซีของคุณได้ซึ่งรูปแบบในการใช้งานนั้นจะ

เหมือนกันกับในแอพฯ ไลน์เลยและเชื่อมต่อในเรื่องของ

เพื่อน และ โปรไฟล์ของคุณจากมือถือเลยคุณจึงไม่จำเป็นที่

จะต้องเพิ่มเพื่อนใหม่อีกการสมัครเล่นโปรแกรมแชทLine

ในคอมพิวเตอร์นั้นสมัครเล่นกันง่ายๆ ไม่ได้ยุ่งยากอะไร

มากมายเพียงแค่คุณต้องมีแอพฯ Line และ มี ID Line ในการ

เข้าใช้งานเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะแชทLine Pc กันได้แล้ว