ลืมรหัส apple id ทำไงดี 2023

หากคุณลืมรหัสผ่านของ Apple ID ของคุณ

นี่คือขั้นตอนที่จะช่วยคุณกู้คืนบัญชีของคุณ:

หากคุณลืมรหัสผ่านของ Apple ID ของคุณ นี่คือขั้นตอนที่จะช่วยคุณกู้คืนบัญชีของคุณ

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของ Apple และคลิกที่ลืม

รหัสผ่านหรือ Apple ID”

2. ใส่ Apple ID ของคุณแล้วคลิกดำเนิน

การต่อ

3. เลือกวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ (ผ่าน

อีเมล์หรือคำถามความปลอดภัย)

หากคุณลืมรหัสผ่านของ Apple ID ของคุณ นี่คือขั้นตอนที่จะช่วยคุณกู้คืนบัญชีของคุณ

4. หากคุณเลือกการรีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมล์

โฮสต์จะส่งลิงก์เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณไป

Related Post

ยังอีเมล์ของคุณโดยอัตโนมัติ

5. หากคุณเลือกการรีเซ็ตรหัสผ่านผ่าน

คำถามความปลอดภัย คุณจะต้องระบุคำ

ตอบของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หากคุณลืมรหัสผ่านของ Apple ID ของคุณ นี่คือขั้นตอนที่จะช่วยคุณกู้คืนบัญชีของคุณ

6. ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อยืนยันการรีเซ็ต

แล้วเข้าสู่ระบบ Apple ID ของคุณใหม่

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณ

สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

Apple ผ่านเว็บไซต์หรือโทรศัพท์เพื่อ

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม